Το studio12 ειδικεύεται στην εκπόνηση Αρχιτεκτονικών και Ειδικών Αρχιτεκτονικών Μελετών. 

alt

_

Αρχιτεκτονικές Μελέτες Ιδιωτικών έργων (Κατοικίες, Γραφεία, Σχολεία, Νοσοκομεία κ.α)

Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (Ανακατασκευή, Διαρρύθμιση, Ανακαίνιση, Αναπαλαίωση, Υπαίθριοι χώροι, Πλατείες κ.α.)

Μελέτες Δημοσίων Έργων

Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων

Σχεδιασμός Καταστημάτων 

Εκτιμήσεις Ακινήτων Αντικειμενικές Αξίες - Εμπορικές Αξίες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα Κατασκευής

Άδειες και Εγκρίσεις Δόμησης 

Αδειοδοτήσεις (ΕΠΑΕ, Αρχαιολογία κ.α.)

Άδειες Εργασιών Μικρής Κλίμακας

Οργάνωση Συνεργείων και Παρακολούθηση Κατασκευής 

Υψηλή Επίβλεψη Έργου

Ρύθμιση Αυθαιρέτων