Ανάπλαση Υφιστάμενου Κτιρίου Βιβλιοθήκης Καλαμπάκας


Τόπος: Καλαμπάκα 
Χρόνος: 2012-14
Εργοδότης: Ιδιώτης 
Μελέτη: TEAM4 και Ααρών Κοέν (Οριστική Μελέτη - Έκδοση Αδειας Δόμησης), dp-architects Greece (Μελέτη Εφαρμογής)
Περιγραφή: συμμετοχή στην ομάδα Αρχιτεκτονικής Μελέτης. Το έργο βρίσκεται υπό κατασκευή.