Βιβλιοθήκη Ελεγκτικού Συνεδρίου


Τόπος: Ελεγκτικό Συνέδριο, Αθήνα
Χρόνος: 2014
Εργοδότης: Ελεγκτικό Συνέδριο
Μελέτη: Ααρών Κοέν
Μελέτη Στατικής Επάρκειας: Σωτήρης Παπαδόπουλος & Ιωάννα Σωτηροπούλου (Πολιτικοί Μηχανικοί)