Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις στον Πολυχώρο "Γαλαξίας"