Πύργος Πειραιά

alt527


Η συνάντηση της πόλης με τη θάλασσααλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστετην ατμόσφαιρα, τον αέρα, τον καιρό. Η πρόταση θέλει να αξιοποιησει και να αναδείξειαυτο το όριο με μια παρέμβαση που διατηρει τον χαρακτηρα της εμπορικηςτοποθεσίας καθως και να επιτρεψει στα φυσικάδεδομένα να παρουσιασθούν στο αστικό τοπιο ανασχηματισμένα σε φως.

Η πρότασηαποτελείται απο τα εξής κύρια στοιχεία:

Κατασκευάζεταιμιά απλή κρεμαστή επίπεδη όψη επι του υπάρχοντα φέροντα οργανισμού, με λεπτήμεταλλική κατασκευή και σταθερά μεγάλα υαλοστάσια (DuPontSentryGlas®), που εξασφλίζουν ουδετερότητα, επιπεδότητα και ομοιομορφίαενώ παράλληλα δημιουργούν μια ανακλαστικήεπιφάνεια.

Επι τηςμεταλλικής κατασκευής προσαρτώνται σε κάναβο τρισδιάστατα στοιχεία ‘πτερύγια’ τετραγωνικής μορφής. Ταστοιχεία είναι απο DuPontCorian ®, ημιδιαφανή και έχουν τη δυνατότητα της ανεξάρτητης περιστροφής.Διαθέτουν εσωτερικό πολυχρωματικόφωτισμό led.

Την ημέρα, H περιστροφική κίνηση των πτερυγίων καθοδηγείται απο σύστημα software επιιτυγχάνοντας τη μέγιστη δυνατή απόδοση σκίασης.

Κατα τηδιάρκεια της νύχτας τα πτερύγια περιστρέφονται και μεταλλάσσουν τοχρωματισμό τους ελεύθερα σύμφωναμε την κατεύθυνση και ταχύτητα τουανέμου σε κάθε σημείο, δημιουργώντας έτσι ένα οπτικό αποτέλεσμα δυναμικού φωτισμού στην όψη του κτιρίου. Οφωτισμός του κτιρίου περιλαμβάνει επίσης χαμηλό φωτισμό σε αποχρώσεις τουλευκού.

Η στέψη τουκτιρίου θα διαμορφωθεί με την κατασκευή φωτοβολταικών συλλεκτών που θατροφοδοτούν με ενέργεια όλη το σύστημα.

Στη βάσητου κτιρίου θα τοποθετηθεί περιμετρικά DuPontCorian ®.

Το σύστηματου κτιρίου μπορεί να δεχθεί παραλλαγέςπου θα προκύψουν με επεμβάσεις στο software ώστε να παραχθούν εικόνες που θα σηματοδοτήσουν ειδικές περιπτώσεις σε πολιτιστικό επίπεδο.

Η πρότασηδιαμορφώνει την εικονοποίηση μή ορατώνφυσικών δεδομένων σε μία τεχνο-αισθητική κατασκευή για τον πύργο του Πειραιά, γιορτάζοντας το πέρασμα απο την πόλη στη θάλασσα.


*Η μελέτη έγινε σε συνεργασία με τον Ηλία Κοέν απο το duΚode studio