Νεοκλασσικό Σπίτι στην Αθήνα


Τόπος: Αθήνα 
Χρόνος: 1997 
Εργοδότης: Ιδιώτης 
Μελέτη: Ιωσήφ Κοέν, Μάρω Κοσιώνη-Κοέν


alt
φωτ. 1975 (ΥΠΕΧΩΔΕ)

alt

alt

alt

alt