Πολυκατοικία στον Πειραιά


Χρόνος: 2002 
Εργοδότης: Ιδιώτης
Μελέτη: Ααρών Κοέν


alt