Μονοκατοικία στο Καπανδρίτι


Τόπος: Καπανδρίτι Αττικής 
Χρόνος: 1999 
Εργοδότης: Ιδιώτης 
Μελέτη: Ααρών Κοένalt

alt