Διαμέρισμα στο Σύνταγμα


Τόπος: Αθηνα 
Χρόνος: 2019
Εργοδότης: Ιδιώτης 
Μελέτη: Ααρών Κοέν Συνεργάτης Αρχιτέκτονας: Απόστολος Ζωγράφος