Διαμερίσματα στον Κολωνό


Τόπος: Αθηνα 
Χρόνος: 2019
Εργοδότης: Ιδιώτης
Μελέτη: Ααρών Κοέν Συνεργάτης Αρχιτέκτονας: Απόστολος Ζωγράφος