Κέντρο Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας


Τόπος: Νέα Ιωνία Βόλου 
Χρόνος: 2009 
Εργοδότης: Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου 
Αρχιτέκτονες: Γραφείο 12 Αρχιτεκτονική
Στατικοί: Λιόντος & Συνεργάτες
ΗΜ: Δ&Κ Αναγνώστου
Παρατηρήσεις: Η κατασκευή έχει σχεδόν ολοκληρωθεί


altaltalt

alt

alt

alt

alt