Εμπορικό Κέντρο στα Τρίκαλα


Τόπος: Τρίκαλα 
Χρόνος: 1993 
Εργοδότης: Ιδιώτης 
Μελέτη: Ιωσήφ Κοέν

alt
altalt