Μέγαρο Ασφαλιστικών Εταιρειών Ομίλου ΑΤΕ


Τόπος: Αθήνα 
Χρόνος: 2000 
Εργοδότης: Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός - ΕΠΑΙΝΟΣ
Μελέτη: Γραφείο 12 Αρχιτεκτονική, Συνεργάτης: Μ. Σουβατζίδης

altaltaltalt