Κτίριο Καταστημάτων και Γραφείων στην Καρδίτσα


Τόπος: Καρδίτσα 
Χρόνος: 2007 
Εργοδότης: Ιδιώτης 
Μελέτη: Ααρών Κοέν, Ελισάβετ Πλαΐνη

alt

alt

altaltaltalt