Διαμόρφωση Πτερύγων και Πυρήνα Ισογείου Μεγάρου ΟΤΕ


Τόπος: Μαρούσι Αττικής 
Χρόνος: 1995 
Εργοδότης: ΓΕΚΑΤ 
Μελέτη: Γραφείο 12 Αρχιτεκτονική, Π. Λευκαδίτου, Χ. Σεληνιάτης

altalt