Μικρό Κατάστημα- Γραφείο


Τόπος: Κηφισιά 
Χρόνος: 2014
Εργοδότης: Ιδιώτης 
Μελέτη: Ααρών Κοέν, Απόστολος Ζωγράφος
Περιγραφή: Προμελέτη