Χώρος Γραφείων Εταιρείας ALD


Τόπος: Αθηνα 
Χρόνος: 2019
Εργοδότης: Κλειστός Διαγωνισμός 
Μελέτη: Ααρών Κοέν Συνεργάτης Αρχιτέκτονας: Απόστολος Ζωγράφος